Văn phòng cho thuê - Leader Real
Thông tin thêm về vụ "bán trộm đất dân cho doanh nghiệp"

Thông tin thêm về vụ "bán trộm đất dân cho doanh nghiệp"

Để tiếp tục làm rõ vụ bán trộm hơn 10.000m2 đất của dân cho DN xảy ra ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), PV đã phát hiện thêm các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bất thường. >>Đồng Nai: ... [...]

1 2 3 4 5 6 7 > >>

Tòa nhà cho thuê văn phòng xem nhiều nhất

Yêu cầu gọi lại

Leaderreal - Top 50 thương hiệu dẫn đầu 2017
 Zalo - Leader Real1Messenger - Leader Real